31 3/4x83 SG00 FLUSH

3" TRIMMABLE BOTTOM
Item #: SG0028X83 ST 
Manufacturer: NANYA PLASTICS
SG0028X83 ST