33 3/4x81 SG46 4 PNL BLANKTOP

NANYA SMOOTH WHITE FIBERGLASS
Item #: SG46210X6/10 ST 
Manufacturer: NANYA PLASTICS
SG46210X6/10 ST